Co dawniej w powietrzu piszczało...
(czyli lotnicze ekspozycje muzealne)

Muzeum Marynarki Wojennej
Gdynia 30/07/2005
TS-11R Iskra 414

MiG-21bis 8905


Mil Mi-4ME 1717

Samonaprowadzający się pocisk rakietowy ziemia-woda typu KS-1 Kometa
Samonaprowadzający się pocisk rakietowy woda-woda typu P-15 Termit

Do strony:
Copyright Gata 2005