Góra Zamkowa - miejsce kultu dawnej wiary (foto: Estraven)