Punkt kontrolny i Kot Dozymetryczny (foto: Estraven)