Przewodnik demonstruje miejsce zwiększonej radiacji (foto: Estraven)