Takie znaki stoją wszędzie w Strefie (foto: Estraven)