Wieś Zalesje, domek babci Rozalii, która uparła się zostać (foto: Aleksander Gien)