W Prolisku z przedstawicielami Petersburga (foto: Estraven)