Radek, Pieriesmiesznik i ja (foto: Siergiej Palcun)