Norweskie Muzeum Żeglugi (Sjofartsmuseum). Wystawione są tu eksponaty związane z żeglugą morską i rybołówstwem (foto: Estraven)