Zwiedzanie Biskupiej Górki - wysoko położone drzwi dla ochrony przed wodą (foto: Estraven)