Z brytyjskim pisarzem Grahamem Mastertonem (foto: Estraven)