Fandom

PYRKON 2013
Poznań, 22 - 24 marca 2013

Tradycyjnie wiosenny konwent odbył się tym razem w kompletnie zimowej scenerii, co nie wpłynęło ani na temperamenty uczestników, ani na ilość przebierańców, ani na frekwencję... 
 
 
 
         
 
 
 
 
 
 
       
 
 
 
                 
 
 
 
 
                 
 
 
 
 
                 
 
 
 
 
                 
 
 
 
 
                 
 
 
 
 
                 
 
 
 
 
                 
 
 
 
 
                 
       
                 
       
                 
       
                 
 
   
 
                 
   
 
 
                 
 
   
 

<<<

Copyright Gata 2013
Jeśli wykorzystujesz któreś z tych zdjęć, zaznacz proszę moje autorstwo.
If you use any of these photos for any purpose, please mention my nickname as an author.